Skip to main content

Privacy beleid

Privacyverklaring WelBeing | laatst aangepast op 1 augustus 2023.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van WelBeing. U dient zich ervan bewust te zijn dat WelBeing niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. WelBeing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WelBeing of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WelBeing of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van WelBeing die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
WelBeing
Achterstraat 11
4011 EN  ZOELEN
+31 (0)6 41 06 48 60

Cookie beleid WelBeing | laatst aangepast op 1 augustus 2023.
De website van WelBeing “https://welbeing.nl” gebruikt “cookies”. Als u deze website blijft gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer in het geheugen van uw browser (explorer, safari, chrome en dergelijke) worden geplaatst. Er zijn diverse soorten cookies.

Functionele en analytische Cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze site goed te laten functioneren. Functionele cookies maken geen inbreuk op uw privacy en het plaatsen van deze cookies is daarom wettelijk toegestaan. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Analytische Cookies en Goolge Analytics
Analytische cookies analyseren vrijwel anoniem hoe gebruikers als u onze site gebruiken, zodat wij onze website hierop kunnen afstemmen om zo onze dienstverlening te verbeteren. In principe is dit toegestaan. Voor analyse maakt de website van WelBeing gebruik van Google Analytics dat cookies plaatst. Deze cookies bieden in sommige gevallen meer mogelijkheden dan strikt analyse. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In die verwerkersovereenkosmt is precies afgesproken wat zij wel en niet mogen bijhouden. Zij bewaren onder andere uw IP adres (de laatste 3 cijfers zijn daarbij gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van uw bezoek, uw locatie, de herkomst van uw bezoek, het type hardware en de software, uw interactie en uw zoekgeschiedenis. Deze informatie gaat dus naar Google en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De wetgeving met betrekking tot privacy is in de VS anders dan in de Europese Unie. Lees eventueel meer online over Google Analytics. Wij maken geen gebruik van andere Google producten/diensten dan de cookies van Google Analytics.

Cookies van Sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest etc.
Op de website van WelBeing hebben wij knoppen geplaatst om bekendheid van pagina’s te bevorderen of te delen in de sociale media. Als u hier gebruik van maakt is het mogelijk dat deze (derde) partijen cookies plaatsen. Wij hebben daar geen invloed op. Als u meer wilt weten over deze cookies, welke informatie een specifiek sociaal netwerk met die cookies verzamelt en wat dat netwerk vervolgens met die informatie doet, kijk dan op de site(s) van desbetreffende netwerken zelf. WelBeing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacy- en cookiebeleid van deze (derde) partijen.

Tracking Cookies
Tracking cookies volgen u tijdens uw bezoek aan een website en eventueel ook daarna. Dit is privacy gevoelige informatie en daarom niet toegestaan zonder uw toestemming. Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Flash cookies
Flash cookies worden gebruikt door Adobe Flash. Onze site maakt geen gebruik van Flash en plaatst dus ook geen Flash cookies.

Disclaimer

Disclaimer WelBeing | laatst aangepast op 1 augustus 2023.
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op WelBeing.nl. Door WelBeing.nl. te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring
U kunt WelBeing.nl. bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op WelBeing.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. WelBeing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij WelBeing of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WelBeing. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door WelBeing.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Massagepraktijk Welbeing

Artikel 1  Definities
Massagepraktijk: Massagepraktijk Welbeing – praktijk voor therapeutische (klachtgerichte) massages
De cliënt: de wederpartij van Massagepraktijk Welbeing. Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.
Behandeling / Afspraak: de overeenkomst tussen cliënt en Massagepraktijk Welbeing.

Artikel 2  Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met Massagepraktijk Welbeing voor de aangeboden diensten.
Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel de cliënt als de therapeut is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
Massagepraktijk Welbeing behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
Persoonlijke hygiëne is belangrijk wanneer u komt voor een behandeling. U mag dit ook verwachten van uw behandelaar.
Massagepraktijk Welbeing is niet gediend van erotisch getinte benaderingen of toespelingen, de behandeling zal dan onmiddellijk worden gestaakt en de overeenkomst worden ontbonden. De cliënt dient alsnog de volledige prijs van de afgesproken behandeling per direct te betalen.

Artikel 3  Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen Massagepraktijk Welbeing en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Welbeing zijn van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Welbeing heeft aanvaard.

Artikel 4  Afspraken/ Behandelingen
Behandeling is alleen mogelijk op basis van afspraak. De behandelingen worden in overleg met de cliënt ingepland. De cliënt ontvangt een afspraakbevestiging en een afspraakherinnering per mail.
Voor het behandelen van pijn gerelateerde klachten wordt er eerst een Intake gedaan. Een Intake bestaat uit het informatie inwinnen middels een vragenlijst die betrekking heeft op het in kaart brengen van de pijnklacht. Vragen met betrekking tot medicijn gebruik, levensstijl, werkzaamheden, ergonomische zaken, postuur en andere relevante gezondheidsvragen kunnen hierbij aan bod komen. Middels een verkorte behandeling wordt de fysieke kant van de klacht in kaart gebracht. De bevindingen worden met de cliënt besproken. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid hiervan, die hij/zij verstrekt en tijdens de Intake en de daaropvolgende behandelingen. Bij wijzigingen in de gezondheidssituatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Massagepraktijk Welbeing door te geven
Wanneer de cliënt onder behandeling is van een arts, of enig andere specialist, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om deze te informeren dat hij/zij massage behandelingen ondergaat.
Massagepraktijk Welbeing adviseert de cliënt wanneer hij/zij een (nieuwe)(lichamelijke) klacht heeft waarvoor hij/zij nog niet eerder is behandeld, om eerst met de huisarts of specialist te overleggen.

Artikel 5  Annuleren van een afspraak
Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren, indien de cliënt hier niet aan voldoet of niet verschijnt op de afspraak behoudt Massagepraktijk Welbeing het recht het volledige tarief van de gemiste behandeling in rekening te brengen.
Indien Massagepraktijk Welbeing de geplande afspraak niet kan nakomen, wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Artikel 6  Geheimhouding en Privacy Overeenkomst
De behandelend therapeut heeft geheimhoudingsplicht, dit verplicht de therapeut tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Massagepraktijk Welbeing zal alle informatie over de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.

Artikel 7  Dossiervorming
De therapeut is wettelijk verplicht om een dossier samen te stellen voor elke cliënt die de therapeut onder behandeling heeft.
De cliënt heeft ten allen tijde het recht op inzage in zijn dossier. Het dossier blijft 20 jaar bewaard volgens nu geldende wetgeving.

Artikel 8  Tarieven en betaling
De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.
De volledige kosten van de behandeling wordt na afloop van de massage/behandeling per pin, betaalverzoek of contant voldaan. Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Massagepraktijk Welbeing dient geen facturen in bij de zorgverzekeraar. Na de behandeling ontvangt de client digitaal een factuur. Deze dient de client zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar.

Artikel 9  Aansprakelijkheid
De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk Welbeing en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
Massagepraktijk Welbeing is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen of onwetendheid van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
Massagepraktijk Welbeing is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

Artikel 10  Klachten
Massagepraktijk Welbeing streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo professioneel en respectvol als mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling dan dient deze binnen 7 dagen, na de betreffende behandeling, kenbaar gemaakt te worden aan Massagepraktijk Welbeing via een persoonlijk gesprek of via e-mail. Massagepraktijk Welbeing zal de klacht zo goed mogelijk trachten op te lossen.
Massagepraktijk Aylin voldoet aan de eisen van de Wet Wkkgz, die is ingetreden per 1 januari 2017.  Mocht de klacht om welke reden dan ook niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris via het Nibig, die zal optreden als bemiddelaar. Via de klachtenfunctionaris kan de klacht eventueel worden neergelegd bij de NIBIG-Geschilleninstantie.

Artikel 11  Instemming met de Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden staan vermeld op de website. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.